Ukategorisert

Fikse på boligen med et forbrukslån

Skal du pusse opp boligen er et forbrukslån i mange tilfeller en enkel og rask måte å finansiere prosjektet på. Det kan imidlertid være mye å spare på å velge en lånetype som er tilpasset oppusingen, noe vi her skal se på.

En kredittramme kan være rimeligere

Når man pusser opp trenger man gjerne ikke alle pengene med en gang, men heller litt etterhvert som man kjøper inn utstyr og materialer. Når man tar opp et forbrukslån betaler man naturligvis renter på hele lånet, fra dagen pengene blir utbetalt. Man kan derfor risikere å betale renter på penger man bare har stående på konto i flere måneder, noe som selvsagt er dyrt og til en viss grad unødvendig. I slike tilfeller kan det noen ganger være bedre å benytte en forbrukskreditt, frem for et forbrukslån.

En forbrukskreditt er i prinsippet det samme som et forbrukslån, med den ene store forskjellen, at mens du med et forbrukslån får utbetalt hele lånesummen med en gang, så er en forbrukskreditt en kredittramme du får stilt til rådighet, og du betaler først rente av pengene fra den dagen du faktisk tar dem ut. Går oppussingsprosjektet over noe tid, kan det derfor være en del å spare i rentekostnader på å benytte en kredittramme, frem for et tradisjonelt forbrukslån. Du bør imidlertid regne på det og ta med i overveielsene når i prosjektet ditt kostnadene påløper, da en kredittramme normalt har en noe høyere rente enn et forbrukslån av tilsvarende størrelse.

Kredittkort til mindre prosjekter

Hvis oppusingsprosjektet ditt er av en mindre skala og kapitalbehovet ikke er så stort, kan det i mange tilfeller være både enklere og rimeligere å benytte et kredittkort fremfor et forbrukslån.

Med et kredittkort kan du enkelt betale for materialene du trenger, direkte med kortet, og de fleste kredittkort gir deg opp til 45 dager rentefritt. Betaler du en stor del av fakturaen fra kredittkortselskapet før forfall, vil du derfor kunne redusere den samlede rentekostnaden på prosjektet betraktelig.

Et kredittkort har dog vanligvis en høyere rente enn et forbrukslån, så hvis den totale kostnaden på oppusingen kommer på mer enn 30-40.000kr., vil det i de fleste tilfeller lønne seg med et forbrukslån eller en forbrukskreditt, frem for et kredittkort. Du finner bl.a tilbud om lån på siden www.billigeforbrukslån.no.

Sjekk markedet nøye

Når først du har valgt hvordan du skal finansiere oppusingsprosjektet ditt, bør du sammenligne flere lån for å finne det som blir rimeligst for nettopp deg. Renten på forbrukslån fastsettes individuelt ut fra låntakers økonomiske situasjon. Det er derfor viktig å be om tilbud på flere lån, slik at du får et bredt sammenligningsgrunnlag, før du velger hvilken bank du ønsker å låne penger fra. Selv en renteforskjell på bare 1%, kan utgjøre en betydelig forskjell i den totale kostnaden på lånet, spesielt når vi snakker store forbrukslån med en relativt lang løpetid.

Når du sammenligner lån, er det den effektive renten du skal fokusere på, da det er denne som gir deg et korrekt bilde av hva lånet faktisk vil koste deg. Noen av de bedre forbrukslåntilbudene finner du på sider som samarbeider med et høyere antall långivere.

I de fleste tilfeller vil du bare se at bankene annonserer den nominelle renten, som er den rentesatsen du betaler på pengene du låner. På toppen av dette kommer imidlertid kostnader til etablering av lånet og et månedlig termingebyr, som over hele lånets løpetid kan utgjøre en betydelig andel av den totale lånekostnaden. Den effektive renten baserer seg på den nominelle renten, pluss alle gebyrer og forteller dermed nøyaktig hva lånet koster deg.

Prioriter den dyre gjelden først

Hvis du tar opp et forbrukslån for å pusse opp boligen, har du sannsynligvis et boliglån fra før. I de aller fleste tilfeller vil boliglånet ha en betydelig lavere rente enn forbrukslånet, og det kan derfor være mye penger å spare på å prioritere å betale ned den dyreste gjelden først.

Har du hatt boliglånet et par år og er ajour med alle avdrag, vil de fleste banker ikke ha noe problem med å innvilge deg et år eller to med avdragsfrihet. Det kan være økonomisk svært lønnsomt å benytte seg av et slikt tilbud, og bruke pengene på å betale ned på forbrukslånet isteden. Det krever selvsagt at du er disiplinert nok til faktisk å bruke hver en krone du ikke betaler på boliglånet, til å betale ned på forbrukslånet. Faller du for fristelsen og bruker deler av beløpet på forbruk blir regnestykket selvsagt ikke like bra.

Author Since: Aug 06, 2018

Related Post