Om Busu.net

Formålet med nettsiden er å være et samlingssted for nyttige tips innenfor temaet privatøkonomi. Her vil du finne artikler om investeringer i fond, aksjer og andre verdipapirer. Du skal få råd om investering i bolig, fritidsbolig, båt og så videre. Du vil finne sammenligninger og vurderinger av lån til bolig, lån til bil, forbrukslån og lignende bankprodukter. Det vil også komme tilsvarende vurderinger og sammenligninger av forsikringer. Andre aktuelle temaer er reduksjon av utgifter, nyttige spareknep, skattespørsmål, måter å øke inntekt på og beslektede områder.

Nettsiden er privateid og har ingen tilknytning til noen utenforstående selskap. Vennligst benytt kontaktskjemaet dersom du har spørsmål, innspill eller ønsker å inngå samarbeid som har med denne siden å gjøre.