forbrukslån

Søke forbrukslån sammen? Dette må dere tenke på

Det er ingen selvfølge at man får innvilget søknaden om et forbrukslån, selv om man har både fast jobb og vel så det. Flere faktorer enn bare inntekt spiller inn, som for eksempel hvor gammel du er og hvor stabil økonomien din har vært de seneste årene. Kanskje ønsker du å låne mer enn hva banken mener at inntekten din tåler, og hva gjør du da?
Den enkleste løsningen for å få innvilget en søknad om et forbrukslån hvis man får avslag når man søker alene, er å søke sammen med noen. Men for begge parter i en slik søkeprosess er det flere viktige punkter å tenke over – og vi skal gjennomgå alle her.

Har dere egentlig nok inntekt til lånet?

Det er et spørsmål man bør stille seg enten man søker alene eller sammen med noen. For selv om banken sier ja til at dere kan låne når dere søker sammen, så er det ikke dermed sagt at dere har nok penger til å behandle lånet. Det banken ikke vet, er hvordan forbruket deres ser ut. Kanskje går dere i underskudd hver måned, og burde følgelig ikke hatt lånet.

Nettopp derfor bør dere vurdere sammen om dere faktisk har råd til lånet. Og hva skjer hvis den ene personen blir arbeidsledig? I så fall vil den andre personen måtte betale ekstra for hele lånet, ettersom begge parter er like ansvarlige for at gjelden blir betalt. Det kan også bli et problem dersom man skiller lag, uten at man skal bekymre seg for mye over dette.

Hvilket ansvar innebærer det å ha medsøker?

Når man søker sammen med noen, så fordeles det juridiske ansvaret for forbrukslånet likt på begge parter. Man kan si at medsøkeren stiller opp som en slags kausjonist, som får alt ansvar for lånet dersom hovedlåntakeren ikke gjør opp for seg. Derfor anbefaler vi sjeldent at man får en kamerat bare til å stille opp, fordi man ikke får innvilget lånesøknaden alene.

For det er nemlig svært enkelt å søke forbrukslån med medsøker. Personen behøver ikke å ha noen spesiell relasjon til deg, og kan egentlig være hvem som helst. Men vi har sett mange eksempler på forhold og vennskap som har blitt ødelagt av nettopp dette, så det er viktig at man tenker over hva man gjør.

Hvem kan være medsøker?

Det er altså ikke noe krav fra bankens side om at medsøkeren må være i slekt med deg eller lignende. I praksis kan du derfor få enten en kameraet eller en venninne til å søke sammen med deg, selv om disse personene ikke nødvendigvis skal bruke pengene. Som oftest er det uansett far eller mor, søsken eller samboere som søker om forbrukslån sammen.

Med familiemedlemmer som medsøkere har man som regel en mer stabil relasjon enn hva man har til venner. Det vil være enklere å løse en tvist, samtidig som et familiemedlem kanskje vet mer om økonomien din enn hva en kompis gjør.

Hva skjer når man får betalingsproblemer?

Den største utfordringen når man får betalingsproblemer på et forbrukslån, og har søkt sammen med noen, er å fortelle dette til vedkommende. For i praksis så betyr det at den som stilte som medsøker blir nødt til å betale ekstra mye på lånet. Kanskje var avtalen at denne personen ikke skulle betale noe i det hele tatt, men nå som økonomien din er skakkjørt så blir kompisen din eller slektningen pent nødt til å punge ut for å sikre seg selv mot betalingsanmerkninger og svartelistninger hos kredittbyråene.

Med andre ord kan betalingsproblemer på et slikt forbrukslån ødelegge mer enn bare økonomien din. Derfor er det ekstremt viktig at du tar kontakt med banken så tidlig som mulig når du oppdager at du havner på etterkant. I tillegg er det naturligvis svært viktig at medsøkeren får vite om det, slik at det plutselig ikke dukker opp et inkassovarsel i postkassen til vedkommende. Vi har enda til gode å høre om noen som blir glade av en slik overraskelse!

Til ettertanke

Å søke forbrukslån sammen med noen kan være gunstig dersom man opplever avslag på søknaden når man søker alene. I de fleste tilfeller vil to inntekter stå sterkere enn én, og drømmen om et usikret lån går i oppfyllelse. Det er dog en del fallgruver man bør være obs på her, ettersom begge personene i en slik søknad blir like fullt ansvarlige for at gjelden blir betalt. Det betyr at vedkommende som skulle hjelpe deg med søknaden blir dratt med ned i fallet dersom du får betalingsproblemer.

Derfor bør man sjeldent spørre noen om hjelp til å stille som medsøker, med mindre man stoler ett hundre prosent på hver andre. Som oftest er det familiemedlemmer og samboere som stiller som medsøkere på slike lån. Allikevel er det fullt mulig for venner og bekjente å stille opp, men da må man altså være klar over hva man går til.

Author Since: Aug 06, 2018